Cada matí quan els infants arriben a l’aula es troben amb diferents espais dins de l’aula. Són propostes preparades per despertar la seva curiositat i les ganes d’explorar. Estan relacionades amb la motricitat fina, la vessant artística, una iniciació a les lletres i als conceptes matemàtics, el joc simbòlic… És el propi infant que decideix en cada moment l’espai en el qual vol gaudir.

El joc és, per tant, la principal font d’aprenentatge.