espai famílies

AFA

App Dinantia

Autoritzacions

Sol·licitud ajuts

Preinscripció matrícula

AFA

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una associació sense ànim de lucre formada voluntàriament per pares, mares i tutors/es legals d’alumnes de l’escola.

L’AFA disposa d’un despatx al costat de la biblioteca per a les diferents gestions que duu a terme, com poden ser assessorar a les famílies en tot el relacionat amb la vida escolar.

La quota per infant és de 15 euros. A partir del segon fill són 10 euros.

A través de l’AFA, sempre d’acord amb tota la comunitat educativa, es gestiona:

  • Els serveis d’acollida i de menjador, les activitats extraescolars, les diferents festes que realitzem durant el curs entre moltes altres coses.
  • Projectes de millora de les instal·lacions i els espais de lleure amb els projectes anuals sol.licitats a l’ajuntament.

L’horari d’atenció a les famílies és els dimarts de 15h a 16:15h. i els dijous de 9h a 10:15h.

Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb l’AFA a través del seu correu electrònic ampa@escolarosercapdevila.cat .

APlicació dinantia

 

Dinantia és l’aplicació que fem servir per a comunicar-nos amb les famílies. Amb Dinantia rebreu al vostre mòbil les notificacions oficials de l’escola, informació directa i immediata de el tutor del vostre fill / a, recordatoris importants, consultar el menú escolar, etc.

Per descarregar l’aplicació al vostre mòbil és molt senzill, només heu de seguir les instruccions que figuren en aquest enllaç.

Un cop donats d’alta, rebreu automàticament en el vostre dispositiu els missatges que us fem arribar des del centre.

sol·licitud ajuts

Ajuts de Menjador Escolar

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants.

Qui pot demanar un ajut individual de menjador escolar?

Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que tenen necessitats socioeconòmiques i/o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

Us facilitem l’enllaç a la pàgina del Consell comarcal on podreu descarregar les bases de la convocatòria i les sol·licituds:

preinscripció matrícula

Barem definitiu

Publicat el Barem definitiu de la preinscripció al centre pel curs 24-25.

Barem definitiu Preinscripció

Barem definitiu Preinscripció

Aquí teniu els llistats per ordre de puntuació per la Preinscripció del curs 2023-2024 a l'escola Roser Capdevila. LLISTA ORDENADA PER...