L'ESCOLA

Història

L’escola Roser Capdevila  és una escola catalana de titularitat pública, oberta a  tothom, integradora i que té com a objectiu la formació de ciutadans solidaris, tolerants, respectuosos, lliures i amb sentit crític, tractant de manera primordial, el creixement holístic dels nostres alumnes.

Situada al barri de les Planes. Fundada l’any 2010, com a resultat de la fusió de dues escoles, ambdues situades al barri de les planes. La població del barri de les Planes és de 10.220 habitants.

Les famílies que integren aquest barri són de classe treballadora, i hi trobem un important  percentatge de famílies nouvingudes, tot i que per altra banda és un barri en fase de transformació per la quantitat d’habitatges nous que s’estan fent.

L’alumnat de l’escola és  divers, amb molta riquesa cultural d’altres països .

Aula Comunitat Grans

Missió, visió i valors de l’escola

Davant la nostra canviant realitat ens plantegem las nostra missió, visió i valors tenint com a objectiu prioritari el nostre alumnat i el seu futur.

Aquest projecte educatiu és sobretot per l’alumnat però entenem que el paper de la comunitat educativa en aquest centre és crucial i no la podem deixar de banda.

Les escoles amb la nostra diversitat assumim a més del paper purament d’aprenentatges i desenvolupament, una funció social molt important.

El nostre emblema com escola és “Junts ho fem possible” i respon precisament a aquesta necessitat: Ensenyem a l’entorn que l’escola som tots i totes i que l’hem de construir entre tots!

Passadís

Consell escolar

La gestió del centre es porta a terme pel Consell Escolar on estan representats tots els estaments de l’escola: mestres, pares i mares, personal d’administració i serveis i Ajuntament.

Segons la darrera acta de constitució està representat per:

ÒRGANS UNIPERSONALS

Gemma Adan i Núria Solaz

SECTOR MESTRES

Jessica Cruz, Bárbara Esquerdo, Joaquin Sánchez

REPRESENTANT AMPA

Cristina Orden, Marina Gomez, Galla Celma , Mariana Sánchez, Patricia Gaivez

SECTOR FAMÍLIES

Hanane Madir, Lady Villava, Yetto  Ouhami, Patricia Gálvez

SECTOR PAS/PAE

Noel González

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Núria Ros

acords del consell escolar

documentació de l'escola

Projecte educatiu del centre (PEC)

Projecte lingüístic del centre

Projecte de convivència (PC)

 

Liquidació de pressupost 2023

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Pla d’actuació

Carta de compromís

Pressupost 2023

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS