Treball per projectes

Projectes

En què consisteix el treball per projectes?

Al Roser Capdevila treballem per projectes al llarg de tota l’Educació Infantil i la Primària. Iniciem el curs amb el Projecte del nom de la classe i a partir d’aquí sorgeixen d’altres en funció dels interessos dels infants.

El treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir canals que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

Aquesta metodologia de treball ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre guia els infants en la seva descoberta. Estimula els nens i nenes i propicia situacions d’aprenentatge que permetin l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els seus propis coneixements.

Avantatges de treballar per projectes

  1. Fomenta l’autonomia de l’alumnat. Aprenen a ser competents i resoldre els reptes que se’ls plantegen.
  2. Els infants són actius en el seu procés d’aprenentatge. S’impliquen en el que estan treballant i són ells els que guien el seu propi aprenentatge.
  3. Propicia el treball interdisciplinari, ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives.
  4. Permet atendre la diversitat que ens trobem a les aules: flexibilitat en el ritme de treball, en les metodologies, els continguts…
  5. Utilitza les noves tecnologies. Fent recerca milloren molt la seva competència digital.
  6. Professorat i infants treballen conjuntament formant un equip per resoldre els reptes que se’ls van plantejant. Milloren capacitats com la resolució de problemes i l’organització de les tasques.
  7. Afavoreix l’aprenentatge cooperatiu. Es dóna molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els infants poden aprendre els uns dels altres.
  8. Els nens i nenes estan motivats, ja que aquesta metodologia dona l’oportunitat que ells mateixos escullin què volen treballar i què els interessa. Això fa que tot el que aprenen tengui un significat per a ells.
  9. L’infant aprèn a pensar, cercar informació i investigar. No a memoritzar i adquirir de forma mecànica uns continguts determinats.