tertúlies dialògiques

Projectes

En què consisteix?

A la comunitat dels grans (4t, 5è i 6è), fem tertúlies dialògiques a partir de la lectura de llibres clàssics.
La metodologia de les TLD és molt senzilla, d’una manera esquemàtica consisteix, primerament, a escollir un llibre de la literatura clàssica universal i programar els capítols a llegir a cada sessió. Un cop llegits individualment, cada nen o nena ha d’escollir un paràgraf d’aquest capítol que li hagi agradat o captat l’atenció.

De forma rotativa, i amb l’ajuda del o la mestra, que actua com a moderador, un dels alumnes llegeix el paràgraf que ha escollit en veu alta i explica a la resta de companys per què l’ha escollit. A partir d’aquest moment comença un debat en grup per opinar sobre la trama o motiu del paràgraf, o per enllaçar amb l’explicació donada pel company.

D’aquesta manera es dialoga sobre els continguts o temes de l’obra, es comparteixen interpretacions, es realitzen reflexions sobre l’argument, s’intercanvien punts de vista, es vincula el text amb experiències personals o grupals, etc. Un cop s’acaben els torns de paraules, se segueix amb un altre company i el seu paràgraf escollit. Tot plegat permet parlar dels grans temes de la literatura (i de la societat): l’amor, el poder, l’amistat, les guerres, la justícia, els sentiments… presents en els clàssics.