RACONS DE TREBALL

Projectes

En què consisteix el projecte?

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu,manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar la classe és oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens poden accedir d’una forma oberta. Els nens poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb l’adult. Les intel·ligències múltiples a l’aula d’educació infantil i primer cicle d’educació primària Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre es dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.

Objectius del projecte

Els objectius d’aquesta estratègia organitzativa son els següents:

  • Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
  • Potenciar l’ús dels diferents llenguatges: matemàtic, lingüístic, plàstic, musical…
  • Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització del nen.
  • Afavorir ritmes de treball i d’ordre. Educar les persones perquè tinguin criteri propi. Potenciar les interrelacions.
  • Les intel·ligències múltiples a l’aula d’educació infantil i primer cicle d’educació primària.
  • Crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats i manipulin i coneguin els diferents materials disponibles.
  • Considerar el nen com un ésser actiu que realitza els seus aprenentatges a través dels sentits i manipulació.
  • Atendre de manera ajustada als nens amb necessitats educatives especials.

A la nostra escola fem Racons de treball de llengua catalana i matemàtiques totes les setmanes a tots els nivells de Ed.Infantil i Primària.