Els Microespais

Projectes

Què són?

Els microespais són una metodologia que es duu a terme a Educació Infantil. Consisteixen en crear diferents espais dins de l’aula. Són propostes que estan relacionades amb el desenvolupament de les capacitats establertes en el currículum d’educació infantil. Així doncs, hi ha propostes relacionades amb la motricitat fina, amb la vessant artística, iniciació amb els nombres i les lletres, el joc simbòlic, etc.

Els Microespais ens permeten crear múltiples espais amb múltiples nivell, aconseguint així, tots els infants puguin participar en la proposta, siguin quines siguin les seves habilitats i dificultats.

la mestra acompanya i observa. Documenta i mante l’ordre de les propostes.Pren distància, respecta i intervé només si és necessari. Pensa, planifica i crea les propostes.