educació emocional

Projectes

Què és l’educació emocional?

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar les competències emocionals, com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana. L’educació emocional esdevé un complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.

Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. L’educació emocional afecta l’evolució dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

Objectius

  • Identificar les pròpies emocions. Prendre consciència del que sentim i del que senten els altres: tristesa, felicitat, por, alegria, amor, ràbia, pena, gelosia…
  • Comprendre les emocions. Cal que l’alumne entengui que les emocions apareixen per un motiu o situació concreta, tant les pròpies com les dels companys. És important treballar l’empatia per aprendre a comprendre els altres.
  • Expressar les emocions. Cal aprendre a comunicar-les i a compartir-les. Així ens sentirem millor i els altres ens podran ajudar. És important manifestar-les de manera adequada i correcte.
  • Controlar les emocions. Cal conèixer habilitats per regular i controlar les seves emocions.
  • Gestionar les emocions. A partir del que sentim, ser capaços de triar què fer i com actuar. Qualsevol situació de la vida quotidiana, que es dóna a l’escola, és bona per practicar i desenvolupar la consciència emocional.

Com treballem les emocions a la nostra escola?

La formació que va rebre el Claustre va permetre un canvi de mirada de l’adult vers l’infant. Davant dels conflictes reflexionem sobre perquè s’ha esdevingut i no qui ha estat el culpable. Veiem aquestes situacions com una oportunitat d’aprenentatge, prioritzant l’acompanyament de l’alumnat implicat, per sobre de la recerca de la conseqüència. Mitjançant les Tutories Individualitzades, les Tutories Grupals i les sessions d’Educació en Valors, duem a terme diferents propostes vivencials que permeten a l’alumnat posar-se en el lloc de l’altre.