Consell d'infants

Projectes

Què és?

El Consell d’Infants està format per alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de la ciutat. El curs passat, el consell va treballar propostes sobre la igualtat de gènere i sobre la gestió de residus i el reciclatge. El nou Consell d’Infants 2021-2022, el 16è des de la seva creació, ha rebut de l’alcaldessa de Sant Joan Despí, Belén García, l’encàrrec de treballar propostes sobre el disseny dels parcs, la navegació segura a les xarxes socials, l’emergència climàtica i les eines per prevenir la violència. També reflexionaran sobre com imaginen el Sant Joan Despí de l’any 2050.

Les nostres representants són la Salima Ouissadane i l’Asma’a Diallo.