Competència digital

Projectes

Treballem perquè el nostre alumnat desenvolupi la competència digital

Tal com afirma el Departament d’Ensenyament en el seu desplegament de La Competència Bàsica de l’àmbit Digital “El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.”

A la nostra escola disposem d’una important dotació informàtica, més de 180 dispositius a disposició de l’alumnat. Des del curs d’EI- 3 anys fins a  6è l’alumnat treballa i utilitza Ordinadors de sobretaula, portàtils, Tauletes Android, iPads i Chromebooks, Screen Touch…

Els utilitzen per tal de millorar en els seus aprenentatges globals i a l’hora milloren la seva capacitat tecnològica, la seva competència digital, aprenent de la tecnologia i amb ella.