temps de cercle

Projectes

L’enfocament restauratiu

L’equip educatiu, a principis del curs 21/22, ha realitzat una formació d’Enfocament Restauratiu Global (ERG) amb l’objectiu de promoure un canvi de mirada per incorporar a l’escola els principis restauratius i les seves pràctiques.

L’enfocament restauratiu vol promoure espais amables per la millora de les relacions, a partir de ser conseqüents amb uns valors de base (participació, honestedat, responsabilitat, inclusió, cooperació, respecte…), duent a terme unes pràctiques proactives i l’entrenament d’habilitats per propiciar entorns amables. Proposa fer provenció (ens proveïm de recursos, estratègies…) per gestionar les relacions de manera més horitzontal, democràtica i participativa.

Per donar resposta als conflictes, planteja la superació del model punitiu i posar l’èmfasi en la reparació de les relacions i el dany, en lloc de centrar-­se en la culpa i el càstig. Les pràctiques restauratives volen donar resposta al conflicte escoltant i donant veu a totes les parts, conèixer els diferents punts de vista i les afectacions.

Planteja la responsabilització i si hi ha hagut danys, la seva reparació i la de les relacions.

S’ha iniciat un procés de revisió del projecte de convivència per incloure l’enfocament restauratiu en la gestió positiva de les relacions i dels conflictes, fent partícip a tota la comunitat educativa.

A l’aula s’està implementant l’ús dels cercles i l’objecte de paraula, com a pràctica valuosa per treballar el coneixement mutu, la confiança, la participació, el respecte, la cooperació… i així millorar la cohesió de grup, el clima a les aules i a l’escola. Totes aquestes propostes tenen com a objectiu desenvolupar al màxim les potencialitats dels infants, créixer com a persones i millorar els processos d’aprenentatge.