Aula d'acollida

Projectes

En què consisteix?

L’aula d’acollida de l’escola Roser Capdevila té més de 10 anys de vida. A l’aula d’acollida donem resposta a les exigències de l’alumnat nouvingut a la nostra escola. Gràcies a aquest recurs, podem oferir-los-hi una atenció personalitzada i adequada per poder adquirir l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació a l’aula ordinària dins d’un marc d’escola inclusiva.

La nostra escola es caracteritza per tenir una atenció empàtica, personalitzada i propera. Amb l’alumnat nouvingut tenim sobretot una especial cura de les necessitats afectives, emocionals i relacionals derivades dels processos migratoris (dol migratori) i reforcem la tutoria per enfortir l’autoestima i proporcionar l’orientació escolar necessària. En aquesta aula passen al voltant d’unes 6 hores setmanals, repartits en diferents grups i amb una tutora que s’encarrega de gestionar l’aula.