RACONS DE TREBALL

Projectes
L’alumnat d’Educació Infantil dues tardes a la setmana realitza ambients d’aprenentatge.

En què consisteix el projecte?

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Per què els ambients?

Perquè:

  • L’alumnat és actiu, protagonista del seu aprenentatge, aprèn jugant i estructura el seu joc.
  • Construeixen aprenentatge experimentant, investigant, observant i descobrint.
  • El material de cada ambient és font d’aprenentatge.
  • L’error és una oportunitat de millora.
  • Permeten atendre la diversitat.
  • Són de lliure elecció: l’alumnat pot escollir ambient en funció del seu moment personal.

Com ens organitzem?

Els nens i nenes tenen a la seva aula uns rètols amb els noms dels ambients i la persona de referència de l’ambient.

Cada ambient té un color, això vol dir que cada rètol té un color diferent.

Els nens i nenes tenen a l’aula una pinça amb el seu nom i la col·loquen allà on volen anar.

Cada ambient té uns penjolls amb el color de l’ambient.

A la tarda tots els nens i nenes van al porxo d’infantil on hi ha col·locats els rètols dels ambients i amb el seu penjoll, que s’han posat a la classe, es col·loquen a sota del rètol fent una fila fins què la persona de referència els ve a buscar.

Els nens i nenes poden escollir ambient.

Són de lliure elecció això vol dir que poden escollir sempre, però un cop van a l’ambient ja no poden canviar fins la propera sessió.

Com són les sessions?

  • Moment de trobada amb els infants: On s’explica quines propostes i materials hi ha a l’ambient.
  • Passar a l’acció: Els nens i nenes, lliurament, experimenten, expressen, creen…. Amb les diferents propostes i materials que es troben. el mestre pot anar fent petites intervencions.
  • Recollida i posada en comú: Es torna a la rotllana i compartim entre tots i totes com ha anat la sessió.

Quins són els ambients?

Llum i color: La llum, la foscor i les ombres s’incorporen en el joc. La llum es pot tocar i el món es pot veure d’un altre color. Els infants poden descobrir els efectes de la llum, interactuant amb el propi cos i amb una gran varietat de materials.

Experimentació: Experimentar i explorar tot allò que tenen al seu entorn és la manera com els infants aprenen a conceptualitzar. A l’ambient seran ells i elles els que vagin descobrint la interacció dels elements, les seves característiques i qualitats, que facin de manera vivencial observacions i exploracions, iniciant-se en el mètode científic.

Construccions: Espai de creació on els infants fan servir les seves habilitats manipulatives per posar en pràctica el seu enginy. Els infants experimenten amb la mida, el volum, l’alçada, l’equilibri i la simetria.

Handy hands (en anglès): En aquest ambient a partir de diferents propostes i materials desenvolupen la seva motricitat fina, enfilant, agafant pinces…

Juguem: L’ambient de juguem és l’ambient de joc simbòlic aquest respon a la necessitat que té l’infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

Exterior: Els nens i nenes en aquest ambient tenen la possibilitat d’observar i explorar l’entorn més immediat amb una actitud de curiositat i respecte. Als patis de l’escola, a l’hort…

Art: En aquest ambient els infants troben diferents propostes i materials que els ajudaran a crear d’una manera lliure.

Calma: En aquest ambient els infants troben diferents propostes que afavoreixen l’autoconeixement i un estat de benestar i seguretat afectiva.

Body space (en anglès): Els nens i nenes desenvolupen les habilitats psicomotrius a través de propostes i materials adequats per al treball del moviment i el control i consciència corporal.