Els nens i les nenes de primer gaudeixen i aprenen matemàtiques amb els racons. S’organitza l’aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma. És una manera de treballar més creativa i flexible, i aconsegueix que els aprenentatges esdevinguin realment significatius i funcionals.