Situació

Escola Roser Capdevila

Carrer dels frares, s/n

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tf. 93 373 40 01

 

plano de situació