Què és?

 

Erasmus+ és el programa europeu en àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020.

 

Erasmus+ és el programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin a les persones de les capacitats necessàries per al món laboral i la societat actual i futura.

 

A Espanya son dues les organitzacions designades com agencies nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE), per a l’àmbit de l’educació i la formació; i l’Agencia Nacional Española (ANE), integrada a l’Instituto de la Juventud (INJUVE) per a l’àmbit de la joventut. les accions d’Erasmus+ Esport estan directament gestionades per la Comissió Europea mitjançant la seva Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).