Equip pedagògic

COMUNITAT PETITS

P3: Núria López / Mireia Jiménez
P4: Marta Robert / Luisa Abad

P5: Lluïsa Fernandez
                 
 TEI: Melisa Nuñez

COMUNITAT MITJANS

1r: Lidia Galvez
2n: Nazaret del Valle
3r A: Joan Álvarez


3r B: Cristina Pérez

COMUNITAT GRANS

4t ACristobal Hurtan
5è A: Nacho Ledesma
6è A: Joana Mir
4t B: Eva Gloria Millan
5è B: Joana Eduardo
6è B: Susagna Argemí

ESPECIALISTES

PAS

 ED. ESPECIAL:  Dulce Zapata

 

                              Laura Medina

 

 

ED. FÍSICA:  Nuria Bautista
       Daniel Aragonés
CONSERGE:  Sebastian Sag

 

 

ADMINISTRATIVA: Begoña Barroso
 ANGLÈS:   Joaquín Sánchez

 

                     Neus Vicente

 

RELIGIÓ: Tere Bernal
TIS: Noel González
VETLLADORA: Mari Àngels
    Carrera

 

EQUIP DIRECTIU

DIRECCIÓ: Gemma Adan
CAP D’ESTUDIS: Jessica Cruz
SECRETÀRIA: Núria Solaz